Strandgården

Her kan du se de lige nu gældende priser pr. forbrugsenhed.

Forbrugstype Pris Enheder
El 6,50 pr. KWh
Vand 40,00 pr. m3
Fjernvarme 55,00 pr. m3